Sosyal medya verisi ile Dolar-TL tahmini (Turkish)

Bu makalede twitter verisi kullanarak Dolar-TL’deki hareketler tespit edilebilir mi sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Günümüzde her gün milyonlarca tweet atılmakta ve bu tweet’ler büyük veri olarak değerlendirildiğinde bir çok konuda toplumsal konsensus çıkarımı yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak büyük verinin elde edilmesi ve bu verilerden çeşitli istatistik bilgilerinin çıkarılması gerekmektedir. Bu deneyde web tabanlı bir servis olan ‘olive’ yazılımını kullandım. Bu yazılıma aşağıdaki link’ten ulaşabilirsiniz.

Bu yazılımda anahtar kelimeler kullanarak çeşitli sorgular atılabilmektedir. Bu deney için aşağıdaki gibi oluşturduğum iki sorgu tipini kullandım:

  • Dolar yükselecek diyenler (Sorgu 1): dolar && (yükselecek || yükseliyor || yükselişte || yükseldi || patladı || sıçradı) && (-düşecek || -düşüyor || -düşüşte || -düştü)
  • Dolar düşecek diyenler (Sorgu 2): dolar && (düşecek || düşüyor || düşüşte || düştü) && (-yükselecek || -yükseliyor || -yükselişte || -yükseldi || -patladı || -sıçradı)

Sorgularda ‘&&’ dizisi ‘ve’, ‘||’ dizisi ‘veya’, ‘-‘ işareti ‘kelimeyi içermeyen’ anlamına gelmektedir. Bu sorguları oluşturduktan sonra 2019 Ekim ayı içerisinde 1 aylık aşağıdaki figürde gösterilen günlük frekanstaki verileri elde ettim.

Yükselecek ve Düşecek tipteki tweet sayıları.

Figürde görüldüğü gibi yeşil çizgiyle ‘yükselecek’ tipteki tweet’lerin sayısı, kırmızı ile de ‘düşecek’ tipteki tweet’lerin sayısı görülmektedir. Günlük veri yerine saatlik veri de kullanılabilmektedir. Daha sonra bu iki verinin farkını alarak 0 – 1 aralığına normalize ettim. 2019 Ekim ayı içerisinde 1 aylık Dolar-TL verisiyle birlikte çizdirdiğimde ise aşağıdaki şekli elde ettim.

Normalize Fark ile Dolar-TL ilişkisi.

Şekilde görüldüğü gibi basit bir formülasyon ile elde ettiğim metrik, dolar fiyatı ile yüksek bir korelasyon göstermektedir. Sonuç olarak bu deney, çok daha detaylı sorgular kullanılarak elde edilecek veriler ve formülasyonlar ile Dolar-TL, Euro-TL ve Bitcoin-Dolar gibi değerlerin tahmininin büyük veri analizi araçları kullanılarak yapılabileceğini göstermektedir.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *